tampon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tampon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tampon [tɑ̃pɔ̃] RZECZOW. m

cache-tampon <pl cache-tampon, cache-tampons> [kaʃtɑ̃pɔ̃] RZECZOW. m

tampon-buvard <pl tampons-buvards> [tɑ̃pɔ̃byvaʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła tampon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tampon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tampon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tampon [tɑ̃pɔ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tampon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tampon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文