zone w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła zone w angielski»francuski słowniku

I.zone [Brit zəʊn, Am zoʊn] RZECZOW. (all contexts)

zone w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła zone w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła zone w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

zone Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

zone Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文