sent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. sentir (percevoir par le toucher, le corps, le goût):

3. sentir:

1. sentir (avoir la sensation de):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ça sent le roussi fig, inf

Tłumaczenia dla hasła sent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

if the cap fits, wear it Brit prov

sent Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła sent w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文