nasty w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nasty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.nasty [Brit ˈnɑːsti, Am ˈnæsti] RZECZOW. inf (in food, water, air)

II.nasty [Brit ˈnɑːsti, Am ˈnæsti] PRZYMIOT.

1. nasty (unpleasant):

Tłumaczenia dla hasła nasty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
chameau inf péj
prolo péj
to be in a nasty mess inf
nasty piece of work Brit inf

nasty w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nasty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nasty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
teigneux (-euse)
vicieux (-euse) balle, tir

nasty Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文