goût w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła goût w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. goût (saveur):

3. goût (discernement):

4. goût (gré):

avant-goût <pl avant-goûts>, avant-gout <pl avant-gouts> [avɑ̃ɡu] RZECZOW. m

arrière-goût <pl arrière-goûs>, arrière-gout <pl arrière-gous> [aʀjɛʀɡu] RZECZOW. m lit, fig

Tłumaczenia dla hasła goût w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

goût w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła goût w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avant-goût <avant-goûts> [avɑ̃gu] RZECZOW. m

arrière-goût <arrière-goûts> [aʀjɛʀgu] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła goût w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

goût Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文