son w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła son w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

son-in-law [Brit ˈsʌnɪnlɔː, Am ˈsən ən ˌlɔ] RZECZOW.

son-of-a-gun [Brit ˌsʌnəvəˈɡʌn] RZECZOW. Am inf, dated

I.son of a bitch [Brit ˌsʌn əv ə ˈbɪtʃ] RZECZOW. Am slang

son et lumière [Brit ˌsɒn eɪ ˈluːmjɛː, Am ˌsɔneɪlumˈjɛr] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła son w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

son w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła son w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła son w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

son Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文