Widzisz podobne wyniki:

infin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła infin w francuski»angielski słowniku

I.infini (infinie) [ɛ̃fini] PRZYMIOT.

infime [ɛ̃fim] PRZYMIOT. (petit)

infixe [ɛ̃fiks] RZECZOW. m LING

infichu (infichue) [ɛ̃fiʃy] PRZYMIOT. slang

Zobacz też confiner

II.infirme [ɛ̃fiʀm] RZECZOW. mf

confins [kɔ̃fɛ̃] RZECZOW. mpl

infos [ɛ̃fo] RZECZOW. fpl inf

infin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła infin w francuski»angielski słowniku

II.infirme [ɛ̃fiʀm] RZECZOW. mf

confins [kɔ̃fɛ̃] RZECZOW. mpl

confiné(e) [kɔ̃fine] PRZYMIOT.

Zobacz też information

information [ɛ̃fɔʀmasjɔ̃] RZECZOW. ż

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文