waste w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła waste w angielski»francuski słowniku

1. waste U (squandering):

perte ż (of de)

1. waste (squander):

Zobacz też nuclear waste

waste w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła waste w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wastebasket [ˈweɪstbɑ:skɪt, Am -bæskət] RZECZOW. Am, waste bin RZECZOW. Brit, Aus

Tłumaczenia dla hasła waste w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

waste Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文