usé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła usé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.usé (usée) [yze] CZASOW. pp

usé → user

II.usé (usée) [yze] PRZYMIOT.

Zobacz też user, EAU

EAU → Émirats

Tłumaczenia dla hasła usé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

usé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła usé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

usé(e) [yze] PRZYMIOT. (détérioré)

Tłumaczenia dla hasła usé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
usé(e)
usé(e)
usé(e)
usé(e)
usé(e)

usé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文