tyre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tyre w angielski»francuski słowniku

tyre Brit, tire Am [Brit ˈtʌɪə, Am ˈtaɪr] RZECZOW.

whitewall, whitewall tyre Brit, whitewall tire Am RZECZOW.

tyre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tyre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tyre [ˈtaɪəʳ, Am ˈtaɪɚ] RZECZOW. Aus, Brit AUTO

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tyre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tyre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文