secours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła secours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.secours <pl secours> [səkuʀ] RZECZOW. m (aide)

II.secours [səkuʀ] RZECZOW. mpl

Tłumaczenia dla hasła secours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dressing station MILIT, MED

secours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła secours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła secours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

secours Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文