marin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła marin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.marin (marine) [maʀɛ̃, in] PRZYMIOT.

III.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

IV.marin (marine) [maʀɛ̃, in]

I.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in] PRZYMIOT.

III.sous-marin (sous-marine) <mpl sous-marins> [sumaʀɛ̃, in]

anti-sous-marin (anti-sous-marine) <mpl anti-sous-marins> [ɑ̃tisumaʀɛ̃, in] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła marin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła marin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła marin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

kitbag Brit
kit bag Am

marin z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文