poor w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poor w angielski»francuski słowniku

I.poor [Brit pɔː, pʊə, Am pʊr, pɔr] RZECZOW.

II.poor [Brit pɔː, pʊə, Am pʊr, pɔr] PRZYMIOT.

2. poor never attr:

piètre attr

poor mouth [ˈpɔː maʊθ, Am pʊər maʊθ] CZASOW. nieprzech. Am inf

poor w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. poor (of inadequate quality):

Tłumaczenia dla hasła poor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

poor Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

poor Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文