Blanche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Blanche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też blanc

I.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRZYMIOT.

II.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRZYSŁ.

VII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

VIII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

I.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRZYMIOT.

II.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRZYSŁ.

VII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

VIII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

Zobacz też patte, neige, loup, crapaud, coudre, cheveu, aspirine

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

Zwroty:

elle a vu le loup hum

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] RZECZOW. m

III.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

IV.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

aspirine® [aspiʀin] RZECZOW. ż

Blanc (Blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] RZECZOW. m (ż)

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] RZECZOW. m

blanc-bec <pl blancs-becs> [blɑ̃bɛk] RZECZOW. m péj

Tłumaczenia dla hasła Blanche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Blanche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Blanche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też blanc, blanc

blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRZYMIOT.

blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRZYMIOT.

Maison-Blanche [mɛzɔ̃blɑ̃ʃ] RZECZOW. ż sans pl

Blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła Blanche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Blanche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文