doré w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła doré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.doré (dorée) [dɔʀe] CZASOW. pp

doré → dorer

II.doré (dorée) [dɔʀe] PRZYMIOT.

Zobacz też dorer

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła doré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

doré w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła doré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

doré [dɔʀe] RZECZOW. m Québec (poisson d'eau douce à chair estimée)

Tłumaczenia dla hasła doré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

doré Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文