turned w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła turned w angielski»francuski słowniku

1. turn (opportunity, in rotation):

5. turn (change, development):

1. turn (rotate):

3. turn (change direction of):

as soon as my back is turned lit, fig

5. turn (transform):

1. turn (change direction):

3. turn (revolve):

Zobacz też turn around, century

II.turn around CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] around, turn around [sth])

century [Brit ˈsɛntʃʊri, Am ˈsɛn(t)ʃ(ə)ri] RZECZOW.

II.turn around CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] around, turn around [sth])

II.turn up CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn up [sth], turn [sth] up)

Zobacz też nose

it's six on the nose inf Am
to win by a nose HORSE

II.turn away CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] away, turn away [sth])

III.turn away CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] away, turn away [sb])

1. turn out (be eventually):

II.turn out CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] out, turn out [sth])

III.turn out CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] out, turn out [sb])

II.turn over CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth/sb] over, turn over [sth/sb])

II.turn back CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] back, turn back [sth])

III.turn back CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] back, turn back [sb])

II.turn on CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn on [sth], turn [sth] on)

III.turn on CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] on, turn on [sb] inf)

Zobacz też heat, charm

1. heat (gen):

heat PHYS, METEO

turned w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła turned w angielski»francuski słowniku

6. turn (allotted time):