further w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła further w angielski»francuski słowniku

I.further [Brit ˈfəːðə, Am ˈfərðər] PRZYSŁ. comparative of far

1. further (to or at a greater physical distance):

II.further [Brit ˈfəːðə, Am ˈfərðər] PRZYMIOT. comparative of far

1. further (additional):

Zobacz też far

1. far (to, at, from a long distance):

3. far (to, at a long time away):

4. far (to a great degree, very much):

5. far (to what extent, to the extent that):

1. far (to, at, from a long distance):

3. far (to, at a long time away):

4. far (to a great degree, very much):

5. far (to what extent, to the extent that):

far-fetched [Brit ˌfɑːˈfɛtʃt, Am ˌfɑrˈfɛtʃt] PRZYMIOT.

far-off [Brit ˌfɑːˈrɒf, Am fɑˈrɔf, fɑˈrɑf] PRZYMIOT.

far-reaching [Brit ˌfɑːˈriːtʃɪŋ, Am ˌfɑˈritʃɪŋ] PRZYMIOT.

far-sighted [Brit ˌfɑːˈsʌɪtɪd, Am ˈfɑrˌsaɪdəd, fɑrˈsaɪdəd] PRZYMIOT.

further w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła further w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.further [ˈfɜ:ðəʳ, Am ˈfɜ:rðɚ] PRZYMIOT. comp of far

II.further [ˈfɜ:ðəʳ, Am ˈfɜ:rðɚ] PRZYSŁ. comp of far

Zobacz też far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYSŁ.

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYMIOT.

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYSŁ.

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła further w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

further Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文