outre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła outre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.outre1 [utʀ] PRZYIMEK (en plus de)

Zobacz też outrer

outre-Atlantique [utʀatlɑ̃tik] PRZYSŁ.

outre-Manche [utʀəmɑ̃ʃ] PRZYSŁ.

outre-tombe [utʀətɔ̃b] PRZYSŁ.

outre-Rhin [utʀəʀɛ̃] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła outre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

outre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła outre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.outre2 [utʀ] PRZYIMEK (en plus de)

outre-Manche [utʀəmɑ̃ʃ] PRZYSŁ.

outre-Rhin [utʀəʀɛ̃] PRZYSŁ.

outre-Atlantique [utʀatlɑ̃tik] PRZYSŁ.

outre-tombe [utʀətɔ̃b] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła outre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

outre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文