suis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła suis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. suivre:

2. suivre période, incident, dynastie:

3. suivre (aller selon):

5. suivre (être attentif à):

Zobacz też bonhomme

I.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm] PRZYMIOT.

II.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm] RZECZOW. inf m

III.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm]

IV.bonhomme <pl bonhommes, bonshommes> [bɔnɔm, bɔ̃zɔm]

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m

non-être <pl non-être> [nɔnɛtʀ] RZECZOW. m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] RZECZOW. m

mal-être <pl mal-être> [malɛtʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
I'm knackered! Brit inf
I'm pooped! inf

Tłumaczenia dla hasła suis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

suis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła suis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

suis indic prés de être

Zobacz też être

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

III.suivre [sɥivʀ] irr CZASOW. nieprzech. impers

IV.suivre [sɥivʀ] irr CZASOW. zwrotny se suivre

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] RZECZOW. m sans pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

suis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

love me, love my dog prov

suis Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文