alongside w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła alongside w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.alongside [Brit əlɒŋˈsʌɪd, Am əˌlɔŋˈsaɪd] PRZYIMEK

1. alongside (all along) → along

II.alongside [Brit əlɒŋˈsʌɪd, Am əˌlɔŋˈsaɪd] PRZYSŁ.

Zobacz też along

I.along [Brit əˈlɒŋ, Am əˈlɔŋ, əˈlɑŋ] PRZYSŁ. When along is used as a preposition meaning all along it can usually be translated by le long de: there were trees along the road = il y avait des arbres le long de la route. For particular usages see the entry below.
along is often used after verbs of movement. If the addition of along does not change the meaning of the verb, along will not be translated: as he walked along = tout en marchant.
However, the addition of along often produces a completely new meaning. This is the case in expressions like the project is coming along, how are they getting along?. For translations consult the appropriate verb entry ( come along, get along etc).

II.along [Brit əˈlɒŋ, Am əˈlɔŋ, əˈlɑŋ] PRZYIMEK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à quai

Tłumaczenia dla hasła alongside w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

alongside w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła alongside w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.alongside [əˌlɒŋˈsaɪd, Am əˈlɑ:ŋsaɪd] PRZYIMEK

II.alongside [əˌlɒŋˈsaɪd, Am əˈlɑ:ŋsaɪd] PRZYSŁ.

Zobacz też along

Tłumaczenia dla hasła alongside w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

alongside Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文