two w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła two w angielski»francuski słowniku

I.two-seater [Brit tuːˈsiːtə, Am ˌtuˈsidər] RZECZOW.

II.two-seater [Brit tuːˈsiːtə, Am ˌtuˈsidər] PRZYMIOT.

two w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła two w angielski»francuski słowniku

Zobacz też eight

two Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

two Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

two z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文