seuls w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła seuls w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. seul (sans compagnie):

2. seul (sans aide):

3. seul (unique):

6. seul (avec valeur nominale):

Zobacz też malheur

2. malheur:

3. malheur (malchance):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła seuls w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

seuls w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła seuls w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.seul(e) [sœl] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła seuls w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tout(e) seul(e)
seul(e)
seul(e)

seuls Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文