led w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła led w angielski»francuski słowniku

led [Brit lɛd, Am lɛd] CZASOW. pt CZASOW. pp

led → lead

Zobacz też lead1, lead2

III.lead1 <prét, part passé led> [Brit liːd, Am lid] CZASOW. przech.

IV.lead1 <prét, part passé led> [Brit liːd, Am lid] CZASOW. nieprzech.

III.lead1 <prét, part passé led> [Brit liːd, Am lid] CZASOW. przech.

IV.lead1 <prét, part passé led> [Brit liːd, Am lid] CZASOW. nieprzech.

led w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła led w angielski»francuski słowniku

Zobacz też lead2, lead1

3. lead pl Brit → leading

led Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文