l'initiative w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'initiative w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

initiative [inisjativ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła l'initiative w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
initiative POL, LAW

l'initiative w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'initiative w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

initiative [inisjativ] RZECZOW. ż (idée première, dynamisme)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'initiative w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'initiative Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do sth off one's own bat Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文