doing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła doing w francuski»angielski słowniku

dring [dʀiŋ] RZECZOW. m (onomatopéique)

coup-de-poing <pl coups-de-poing> [kudpwɛ̃] RZECZOW. m

pieds et poings liés lit, fig

Val-d'Oise [valdwaz] m (département)

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Zwroty:

Zobacz też plaie, obéir, éventail, dix, bague

dix [dis, but before consonantdi, before voweldiz] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

patte-d'oie <pl pattes-d'oie> [patdwɑ] RZECZOW. ż

blanc-seing <pl blancs-seings> [blɑ̃sɛ̃] RZECZOW. m

doing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła doing w francuski»angielski słowniku

dring [dʀiŋ] WYKRZYK. (bruit d'une sonnette)

patte-d'oie <pattes-d'oie> [patdwa] RZECZOW. ż

dois indic prés de devoir

Zobacz też devoir

IV.devoir [d(ə)vwaʀ] irr RZECZOW. m

Zobacz też devoir

IV.devoir [d(ə)vwaʀ] irr RZECZOW. m

ping-pong [piŋpɔ̃g] RZECZOW. m inv

doing z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文