l'une w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'une w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

une, unes RODZAJ. indéf ZAIMEK PRZYMIOT.

une → un

Zobacz też un

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] RODZAJ. indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYMIOT.

IV.un (une) [œ̃(n), yn] RZECZOW. m (ż)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYSŁ. inf

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] RODZAJ. indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYMIOT.

IV.un (une) [œ̃(n), yn] RZECZOW. m (ż)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYSŁ. inf

quatre-cent-vingt-et-un <pl quatre-cent-vingt-et-un> [katsɑ̃vɛ̃teœ̃] RZECZOW. m

I.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

II.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃] RZECZOW. m JEUX

III.trente et un, trente-et-un [tʀɑ̃teœ̃]

II.max <pl max> [maks] slang RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła l'une w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'une w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'une w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.un(e) [œ̃, yn] RODZAJ. indéf

Zobacz też un, un

I.un(e) [œ̃, yn] RODZAJ. indéf

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła l'une w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'une Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

l'une Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文