lune w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

luné (lunée) [lyne] PRZYMIOT. inf

demi-lune <pl demi-lunes> [d(ə)milyn] RZECZOW. ż

poisson-lune <pl poissons-lunes> [pwasɔ̃lyn] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lune w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lune w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła lune w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lune Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文