face w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła face w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

4. face (front):

face phrase:

face phrase:

Zobacz też pile

2. pile (exactement):

to be bang on time Brit inf

face-à-face <pl face-à-face> [fasafas] RZECZOW. m

volte-face <pl volte-face, volte-faces> [vɔlt(ə)fas] RZECZOW. ż

face-à-main <pl faces-à-main> [fasamɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła face w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
volte-face ż inv
face ż B
volte-face ż inv

face w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła face w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

face-à-face [fasafas] RZECZOW. m inv

volte-face [vɔltəfas] RZECZOW. ż inv

Tłumaczenia dla hasła face w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

face Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文