couple w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couple w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.couple [Brit ˈkʌp(ə)l, Am ˈkəpəl] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła couple w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

couple w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couple w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła couple w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

couple Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a couple of ...
a couple of ...
une couple de ... Québec
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文