heures w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła heures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

quatre-heures <pl quatre-heures> [katʀœʀ] RZECZOW. m

dame-d'onze-heures <pl dames-d'onze-heures> [damdɔ̃zœʀ] RZECZOW. ż

1. heure (soixante minutes):

24 heures sur 24 lit, fig

2. heure (indication):

3. heure (point dans le temps):

4. heure (période, époque):

heure d'été ADMIN
heure d'été ADMIN
heure H MILIT fig
heure d'hiver ADMIN
heure d'hiver ADMIN
heure légale ADMIN
heure locale ADMIN
heure de pointe TRANSP

watt-heure <pl watts-heures> [watœʀ] RZECZOW. m

demi-heure <pl demi-heures> [d(ə)mijœʀ] RZECZOW. ż

kilomètre-heure <pl kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła heures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

heures w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła heures w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

quatre-heures [katʀœʀ] RZECZOW. m inv inf

1. heure (mesure de durée):

5. heure (moment dans la journée):

Zwroty:

demi-heure <demi-heures> [d(ə)mijœʀ] RZECZOW. ż

kilomètre-heure <kilomètres-heure> [kilɔmɛtʀœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
overtime + vb sing

Tłumaczenia dla hasła heures w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

heures Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

heures z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文