rendez-vous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rendez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rendez-vous <pl rendez-vous> [ʀɑ̃devu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła rendez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

assignation [Brit asɪɡˈneɪʃ(ə)n, Am ˌæsɪɡˈneɪʃ(ə)n] RZECZOW.

I.rendezvous <pl rendezvous> [Brit ˈrɒndɪvuː, ˈrɒndeɪvuː, Am ˈrɑndəˌvu, ˈrɑndeɪˌvu] RZECZOW. (meeting, place)

II.rendezvous [Brit ˈrɒndɪvuː, ˈrɒndeɪvuː, Am ˈrɑndəˌvu, ˈrɑndeɪˌvu] CZASOW. nieprzech. (meet)

appointment [Brit əˈpɔɪntm(ə)nt, Am əˈpɔɪntmənt] RZECZOW.

rendez-vous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rendez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rendez-vous [ʀɑ̃devu] RZECZOW. m inv

galant(e) [galɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła rendez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.rendezvous [ˈrɒndɪvu:, Am ˈrɑ:ndeɪ-] RZECZOW. inv

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文