prochain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prochain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.prochain (prochaine) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

1. prochain (suivant):

à la prochaine inf!
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła prochain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prochain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła prochain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.prochain(e) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.prochain(e) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż) (personne ou chose suivante)

prochain [pʀɔʃɛ̃] RZECZOW. m (être humain)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła prochain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

prochain Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文