toi-même w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła toi-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

toi-même [twamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

I.prochain (prochaine) [pʀɔʃɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

1. prochain (suivant):

à la prochaine inf!
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła toi-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.dirty [Brit ˈdəːti, Am ˈdərdi] PRZYSŁ. inf

1. blame (responsibility):

III.since [Brit sɪns, Am sɪns] PRZYSŁ. (subsequently)

1. hot (very warm):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

toi-même w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła toi-même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła toi-même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文