reconnaissant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reconnaissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reconnaissant (reconnaissante) [ʀ(ə)kɔnɛsɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

I.reconnaître, reconnaitre [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] CZASOW. przech.

1. reconnaître:

2. reconnaître (admettre):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reconnaissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reconnaissant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reconnaissant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reconnaissant(e) [ʀ(ə)kɔnɛsɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.reconnaître [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] irr CZASOW. zwrotny

Tłumaczenia dla hasła reconnaissant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

reconnaissant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文