qualities w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła qualities w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.quality [Brit ˈkwɒlɪti, Am ˈkwɑlədi] RZECZOW.

II.quality [Brit ˈkwɒlɪti, Am ˈkwɑlədi] PRZYMIOT. (excellent)

Tłumaczenia dla hasła qualities w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
quality attr

qualities w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła qualities w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.quality <-ies> [ˈkwɒlətɪ, Am ˈkwɑ:lət̬ɪ] RZECZOW.

II.quality [ˈkwɒlətɪ, Am ˈkwɑ:lət̬ɪ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła qualities w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

qualities Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文