classes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła classes w angielski»francuski słowniku

II.class [Brit klɑːs, Am klæs] PRZYMIOT. inf (excellent)

I.lower class <pl lower classes> [Brit, Am ˌloʊər ˈklæs] RZECZOW.

II.lower class [Brit, Am ˌloʊər ˈklæs] PRZYMIOT. (gen)

I.lower middle class <pl lower middle classes> [ˈləʊə(r)] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

classes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła classes w angielski»francuski słowniku

classes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

the chattering classes Brit inf pej

classes Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

classes z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文