envoyer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła envoyer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
envoyer paître qn inf, hum

Tłumaczenia dla hasła envoyer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

envoyer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła envoyer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.envoyer [ɑ̃vwaje] irr CZASOW. zwrotny (se transmettre)

Tłumaczenia dla hasła envoyer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
(r)envoyer qn à qc/qn

envoyer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文