slap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła slap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

slap → slap bang

III.slap <part prés slapping; prét, part passé slapped> [Brit slap, Am slæp] CZASOW. przech.

1. slap (hit):

Zobacz też slap bang

I.slap down CZASOW. [Brit slap -, Am slæp -] (slap [sth] down, slap down [sth]) (put)

I.slap on CZASOW. [Brit slap -, Am slæp -] inf (slap [sth] on, slap on [sth])

I.slap around CZASOW. [Brit slap -, Am slæp -] inf (slap [sb] around)

Tłumaczenia dla hasła slap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła slap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

slap-bang → slap

Zobacz też slap

Tłumaczenia dla hasła slap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

slap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a bit of slap and tickle Brit iron inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文