middle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła middle w angielski»francuski słowniku

1. middle:

II.middle [Brit ˈmɪd(ə)l, Am ˈmɪdl] PRZYMIOT.

moyen/-enne

middle-aged [Brit mɪdəlˈeɪdʒd, Am ˌmɪdl ˈeɪdʒd] PRZYMIOT.

middle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła middle w angielski»francuski słowniku

middle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文