gen w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gen w angielski»francuski słowniku

Zobacz też generally, general

generally [Brit ˈdʒɛn(ə)rəli, Am ˈdʒɛn(ə)rəli] PRZYSŁ.

I.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] RZECZOW.

II.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] PRZYMIOT.

I.gen up CZASOW. [Brit dʒɛn -, Am dʒɛn -] inf Brit (gen up)

II.gen up CZASOW. [Brit dʒɛn -, Am dʒɛn -] inf Brit (gen [sb] up)

Zobacz też general

I.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] RZECZOW.

II.general [Brit ˈdʒɛn(ə)r(ə)l, Am ˈdʒɛn(ə)rəl] PRZYMIOT.

gen w słowniku PONS

gen Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文