public w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła public w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.publ|ic (publique) [pyblik] PRZYMIOT.

state attr Brit

Zobacz też grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

semi-publ|ic (semi-publique) <mpl semi-publics> [səmipyblik] PRZYMIOT. LAW

Tłumaczenia dla hasła public w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

public w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła public w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

public (-ique) [pyblik] PRZYMIOT. (commun, de l'État)

Tłumaczenia dla hasła public w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
public(-que)
public(-que)

public Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

public Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文