angle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła angle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

angle aigu MAT
angle d'attaque AEROSP, AVIAT
angle de champ PHOT
angle de gîte NAUT
angle horaire AVIAT, PHOT
angle mort MOTOR, AVIAT
angle mort MILIT
angle d'ouverture PHOT, PHYS
angle plat MAT
angle de réflexion PHOT, PHYS
angle de route AVIAT
angle de tir MILIT

I.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] PRZYMIOT.

II.grand-angle <pl grands-angles> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡl, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡl], grand-angulaire <pl grands-angulaires> [ɡʀɑ̃tɑ̃ɡylɛʀ, ɡʀɑ̃zɑ̃ɡylɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła angle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

angle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła angle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła angle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

angle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文