par w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła par w francuski»angielski słowniku

1. par (indiquant un trajet):

Zobacz też saint, mont

I.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t] PRZYMIOT.

II.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t] RZECZOW. m (ż)

III.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t]

le saint des saints lit, fig
goody-goody inf, péj

IV.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t]

I.par-devant [paʀdəvɑ̃] PRZYSŁ.

II.par-devant [paʀdəvɑ̃] PRZYIMEK LAW (en présence de)

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] PRZYSŁ.

par-dedans [paʀdədɑ̃] PRZYSŁ. (par l'intérieur)

par-delà [paʀdəla] PRZYIMEK liter

par-dehors [paʀdəɔʀ] PRZYSŁ. (par l'extérieur)

II.par-dessus [paʀdəsy] PRZYIMEK

Zobacz też tête

1. tête (gén):

3. tête (visage):

4. tête (esprit):

ça (ne) va pas, la tête? inf

10. tête (direction):

11. tête (premières places):

12. tête (extrémité):

tête d'affiche CINE, THEAT
tête d'ail BOT, GASTR
tête à claques inf
pain inf
tête de cochon inf péj (têtu)
tête de delco ® MOTOR
tête d'épingle lit, fig
tête de lard inf péj (têtu)
tête de ligne TRANSP
bedhead Brit
tête de mule inf
tête de nègre GASTR
tête de nœud péj
prick vulg sl
tête de pont MILIT
tête de série SPORT
tête de Turc inf
tête de veau GASTR

I.par-dessous [paʀdəsu] PRZYSŁ. (par en dessous)

II.par-dessous [paʀdəsu] PRZYIMEK (sous quelque chose)

par w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła par w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.par-dessus [paʀdəsy] PRZYSŁ.

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] PRZYSŁ.

par-dessous [paʀdəsu] PRZYIMEK PRZYSŁ.

par-delà [paʀdəla] PRZYIMEK (de l'autre côté de)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła par w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

par Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

par z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła par w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文