bas w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bas w francuski»angielski słowniku

I.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

3. bas (dans une échelle de valeurs):

bas (basse) MUS note

II.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYSŁ.

1. bas (à faible hauteur):

1. bas (partie inférieure):

bas phrase:

bas de casse TYP
bas de gamme adj
bas de laine fig
bas latin LING
bas morceaux GASTR
bas à varices MED
basse école RIDING
basse fréquence PHYS, TEL

Zobacz też mettre

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

9. mettre (faire fonctionner):

11. mettre (écrire):

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

8. mettre (se placer dans une situation, un état):

bas-ventre <pl bas-ventres> [bɑvɑ̃tʀ] RZECZOW. m

bas-côté <pl bas-côtés> [bɑkote] RZECZOW. m

bas-bleu <pl bas-bleus> [bɑblø] RZECZOW. m

I.bas-fond <pl bas-fonds> [bɑfɔ̃] RZECZOW. m

bas-relief <pl bas-reliefs> [bɑʀəljɛf] RZECZOW. m

mise-bas <pl mises-bas> [mizbɑ] RZECZOW. ż VETER

Zobacz też voir

1. voir (percevoir par les yeux):

que vois-je! liter

2. voir (être spectateur, témoin de):

to go to see a film Brit

3. voir (se figurer):

4. voir (juger):

5. voir (comprendre, déceler):

I see

6. voir (constater, découvrir):

on t'a vu venir inf!
get lost! inf

mi-bas <pl mi-bas> [mibɑ] RZECZOW. m

bas w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bas w francuski»angielski słowniku

I.bas(se) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

II.bas(se) [bɑ, bɑs] PRZYSŁ.

bas1 [bɑ] RZECZOW. m (partie inférieure)

bas-ventre <bas-ventres> [bɑvɑ̃tʀ] RZECZOW. m

bas-côté <bas-côtés> [bɑkote] RZECZOW. m

branle-bas [bʀɑ̃lbɑ] RZECZOW. m inv fig

bas-fond <bas-fonds> [bɑfɔ̃] RZECZOW. m

bas-relief <bas-reliefs> [bɑʀəljɛf] RZECZOW. m

bas Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bas Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła bas w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文