jupe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła jupe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

jupe-culotte <pl jupes-culottes> [ʒypkylɔt] RZECZOW. ż

mini-jupe <pl mini-jupes>, minijupe <pl minijupes> [miniʒyp] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła jupe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jupe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła jupe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła jupe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jupe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文