ourselves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ourselves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ourselves [Brit aʊəˈsɛlvz, Am aʊ(ə)rˈsɛlvz, ɑrˈsɛlvz] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, ourselves is translated by nous in standard French: we've hurt ourselves = nous nous sommes fait mal. However, if the more informal on is used to translate we, the translation of ourselves will be se (or s' before a vowel): on s'est fait mal.
When used as an emphatic the translation is nous-mêmes: we did it ourselves = nous l'avons fait nous-mêmes.
When used after a preposition ourselves is translated by nous or nous-mêmes.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ourselves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

ourselves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ourselves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ourselves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ourselves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文