frère w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła frère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-frère <pl demi-frères> [d(ə)mifʀɛʀ] RZECZOW. m

beau-frère <pl beaux-frères> [bofʀɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła frère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

frère w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła frère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-frère <demi-frères> [d(ə)mifʀɛʀ] RZECZOW. m

beau-frère <beaux-frères> [bofʀɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła frère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

frère Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

frère Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文