Catholic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Catholic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.Catholic [Brit ˈkaθ(ə)lɪk, Am ˈkæθ(ə)lɪk] REL PRZYMIOT.

II.Catholic [Brit ˈkaθ(ə)lɪk, Am ˈkæθ(ə)lɪk] REL RZECZOW.

catholic [Brit ˈkaθ(ə)lɪk, Am ˈkæθ(ə)lɪk] PRZYMIOT.

Anglo-Catholic [Brit, Am ˌæŋɡloʊˈkæθ(ə)lɪk] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła Catholic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Catholic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Catholic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.catholic [ˈkæθəlɪk] PRZYMIOT. (roman catholic)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Catholic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Catholic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文