roi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła roi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też royaume

vice-roi <pl vice-rois> [visʀwa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła roi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
roi m
king fig
roi m (of de)
roi m

roi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła roi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vice-roi (vice-reine) <vice-rois> [visʀwa, visʀɛn] RZECZOW. m (ż)

Roi-Soleil [sɔlɛj] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła roi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

roi Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

conseiller m du roi Québec
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文