fou w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fou w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl] PRZYMIOT.

2. fou (insensé):

mad Brit
être fou à lier inf

II.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl] RZECZOW. m (ż)

V.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl]

VI.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl]

Zobacz też guêpe, amuser

garde-fou <pl garde-fous> [ɡaʀdəfu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fou w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fou w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fou w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.fou (folle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet fol> [fu, fɔl] PRZYMIOT.

4. fou (insensé):

II.fou (folle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet fol> [fu, fɔl] RZECZOW. m, f

garde-fou <garde-fous> [gaʀdəfu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła fou w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fou Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文